Ondernemers


Ondernemers

Ondernemers hebben te maken met de aangiften omzetbelasting die, afhankelijk van het type onderneming, op maand-, kwartaal-, of jaarbasis moeten worden ingediend.
Daarnaast is er de aangifte Inkomstenbelasting waarin, naast privézaken als de eigen woning en pensioenvoorzieningen, de balans en winst- en verliesrekening van de onderneming moeten worden opgenomen. Voor veel ondernemers een materie die veel vragen oproept.
Voor ondernemers is zorgvuldige advisering op het vlak van de boekhouding, investeringen en andere fiscale aspecten niet alleen in de startfase maar ook daarna, van groot belang.


De tarieven worden individueel bepaald in een - kosteloos - oriënterend gesprek.

Indien u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken, kunt u hier contact met ons opnemen.